Másik Bolygó

„ Ez a világ talán egy másik bolygó pokla. ”

Aldous Huxley

Another Planet - Másik Bolygó

2005 végén az Egyesült Nemzetek Szervezete az elkövetkezendő éveket bolygónk a Föld problémáinak kívánja szentelni, valamint 2008-at a Föld Nemzetközi Évének nyilvánította. Mivé is lett planétánk a XXI. század első évtizedében? Rendkívül megosztott világban élünk, melyet a megdöbbentő és elkeserítő emberi léthelyzetek és elképesztő szegénység jellemez, amely egy humanitárius és ökológiai katasztrófa képét vetítheti előre, ahol az emberi jogokat lábbal tiporják. A mostanára magukra hagyott, kifosztott és megalázott, hajdanán gyarmati sorban élő országok képtelenek talpra állni különböző polgárháborúk és genocídiumokat követően.

Néhány megdöbbentő tény: *

Filmünk forgatását 2005 őszén kezdtük el Fekete Afrikában és 2007 késő tavaszán Latin Amerikában fejeztük be. Ez alatt a két év alatt megrendítő emberi drámákkal találkoztunk, megrázó gyermek sorsoknak voltunk tanúi, amely a megaláz-tatás és a védtelenség legkülönbözőbb felfoghatatlan és gyakran irracionális stációin vezettek át. Csaknem rabszolga-sorban tengődő gyermek munkások egy Phnom Penh melletti téglagyárban, a mindennapi erőszak fenyegetettségében vegetáló gyermek prostituáltak Kongóban, gyermek katonák, akik hosszú éveket töltöttek a fronton, a gyilkolást és az erőszakot kisgyerek fejjel „tanulták meg”, dickensi sorsú, kallódó kizsákmányolt gyerekek, akiknek történetei tükröt tartanak a világnak a dolgok állásáról itt és most Planétánkon a Föld Nemzetközi Évében 2008.ban. Az Another Planet, a kiszolgáltatott gyermekek sorsán keresztül a lelkek, a remények és a jövő elpusztításáról is szól, anélkül, hogy bármilyen ideológiát próbálna rákényszeríteni a nézőre, csak az emberségre, a szívre és a józan észre apellál a képek expresszív erejét, és a zenét segítségül hívva. A másik bolygó, az a kisemmizett világ, amivel szembesülnünk kell, meg kell ismernünk, és amit meg kellene változtatnunk, hogy a Föld újra élhető legyen.

*Forrás: National Geographic Magyarország